Bieg Górski Na Hrobaczą Łąkę

XV BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY 04.06.2017 R.

 

WYNIKI

 

KAT.OPEN

POZOSTAŁE KATEGORIE

 

GALERIA

 

REGULAMIN

XV BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY 04.06.2017 R.

 1. Cel:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji.

 • Propagowanie zdrowego trybu życia.

 • Promocja Gminy Kozy.

 • Promocja Centrum Sportowo-Widowiskowego.

 1. Termin i miejsce:

 • 04.06.2017r. ? Centrum Sportowo-Widowiskowe Kozy Pl. Ks. K. Kochaja 1.

 1. Trasa:

 • DYSTANS: 6,5 km

 • PRZEWYŻSZENIE: 400m

 • START: PRZED PAŁACEM CZECZÓW

 • TRASA: Start biegu nastąpi o godz. 14. Okrążenie zielonego skweru przed pałacem Czeczów, pętla biegu w parku za pałacem, przebiegnięcie mostkiem obok księgarni, dalej chodnikiem wzdłuż ul. Kościelnej do przejścia podziemnego pod ul. Krakowską następnie ul. Beskidzką, do szlabanu pod las ok. 2.5 km, dalej 1,0 km żółtym szlakiem do nowej drogi nad kamieniołomem, dalej 2,5 km nową drogą do czerwonego szlaku, tym szlakiem 500m do METY przy krzyżu na szczycie Hrobaczej Łąki.

  Miejsca skrzyżowań szlaków turystycznych oraz miejsca newralgiczne zabezpieczone zostaną przez strażaków OSP GMINY KOZY oraz oznaczone będą kolorowymi taśmami. Bieg zabezpieczać będzie Beskidzka Grupa GOPR. Na mecie biegu (szczyt Hrobaczej Łąki) nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał lekarz.

 1. Program zawodów:

 • 1100-1300 ? zapisy, wydawanie numerów (biuro zawodów w Centrum Sportowo-Widowiskowym na I piętrze w sali korekcyjne)

 • 1400 start do biegu przed pałacem Czeczów.

 • 1500-1600 ? powrót uczestników biegu do parku przed pałacem Czeczów.

 • 1630 ? zakończenie imprezy, dekoracja zwycięzców

 1. Warunki uczestnictwa :

Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 05.06.2016 r. ukończyła 18 lat. Zawodnicy zgłaszający się do biegu składają oświadczenia na piśmie, że startują na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową wg obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym. Zawodnik musi posiadać dowód tożsamości. Wszyscy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy ( zdyskwalifikowania) w przypadku braku numeru startowego, nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na mecie.

 1. Zgłoszenie:

 • Telefonicznie (033) 8175-740

 • email: csw@rekord.net.pl

 • Bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów.

 1. Opłata startowa:

 • 50 zł ? płatne w biurze zawodów

  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy ? umieszczony z przodu w widoczny i możliwy do odczytania miejscu.

 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych.

 1. Świadczenia startowe:

 • numer startowy 

 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów

 • pomiar czasu

 • oznakowana trasa

 • woda mineralna na mecie

 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów

 • puchary i nagrody w kat. open, medale i nagrody w pozostałych kategoriach

 • obsługa techniczna.

     1. Klasyfikacja :

kategorie wiekowe

Open Kobiet Open Mężczyzn

K1 ( 18-29 lat) M1 ( 18-29 lat)

K2 (30-39 lat) M2 (30-39 lat)

K3 (40-49 lat) M3 (40-49 lat)

K4 (50-59 lat) M4 (50-59 lat)

K5 > 60 lat M5 > 60 lat

 • Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w kategorii open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.

 • O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłosić do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

     1. Postanowienia końcowe:
      Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
      Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
      Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
      Wszystkich uczestników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
      Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
      W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
      Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
      W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
      Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
      Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
      Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu na Hrobaczą Łąkę;
      Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.csw.kozy.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

     2. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal ukończenia biegu oraz koszulkę.

                                  MAPKA BIEGU

XIV BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY
05.06.2016rDSCF0316

Wyniki 

 

 

XIII BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY

W dniu 31 maja 2015r. w Kozach już po raz 13 odbył się bieg górski na Hrobaczą Łąkę o Puchar Wójta Gminy Kozy.

Wymarzone wręcz warunki pogodowe nastrajały optymistycznie i pozwoliły przeprowadzić zawody w miłej i sportowej atmosferze. Tym razem na starcie zameldowało się 137 zawodniczek i zawodników reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe z całej Polski.

 

Pierwszy na mecie po pokonaniu 6.5 km trasie biegu zjawił się Czapla Piotr (UKS OLIMPIA ZABRZE), który ustanowił rekord biegu i z czasem 00:26:12 został zwycięzcą zawodów.

DSC05505

Tuż za Piotrem z czasem 00:26:41 przybiegł Celak Mateusz (OPOCZNO SPORT TEAM).

DSC05506

Za pierwszą dwójką na mecie pokazał się zwycięzca poprzedniej edycji biegu Yuri Blahodir (ICE MAT TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI), który z czasem 00:27:26 stanął na najniższym stopniu podium.

DSC05507

Po zakończeniu biegu nastąpiło wręczenie medali i nagród przez przedstawicielki Rady Gminy Kozy Panie Bożenę Sadlik, Iwonę Baron, Agatę Obajtek oraz Wójta Gminy Kozy Pana Krzysztofa Fiałkowskiego i Dyrektora CSW Pana Janusza Barcika. Uroczystości uświetniły występy dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, ćwiczących na co dzień na obiektach CSW.

Zapraszamy za rok !

Wyniki Biegu na Hrobaczą Łąkę 2015

 

Galeria